Den mest vanliga typen av Yoga är Yang-stil. Yang betyder att alla poser kräver muskelstyrka och är ofta viktbärande. Yin-stil däremot är tvärtom. Det krävs ingen muskelstyrka och de flesta poser (asanas) utövas sittandes eller liggandes. Här arbetar vi för att aktivera det parasympatiska nervsystemet och den feminina, lugna delen av oss. Vi stretchar de djupare delarna av våra kroppar. Vår fascia, ligament och senor. Yinyoga är lite mer som en meditation där vi samtidigt testar våra gränser i varje asana.

 

Historian om Yinyoga kommer från den kinesiska filosofin Taoism. Allting har en motsats och vi som människor består av båda delar, Yin och Yang. Mitten av dessa är vad kineserna kallar för ”The Dao” och när vi lämnar mitten rör vi oss antingen mot Yin eller Yang.

En dynamisk yogaform i Yang-stil där man verkligen förenar andnig med rörelse, vilket också Vinyasa faktiskt betyder. Man rör sig från en position till en annan synkroniserat med sin andning.

Hathayoga

Är en lugnare form av yoga, också Yang-stil där man stannar mellan 30 sek och 1 minut i varje position. Denna form är mer lämpad för nybörjare, men kan ibland också vara tuff då det krävs mycket willpower för att hålla en asana under en längre tid. 

Klangmeditation

Klangmeditation erbjuder en avslappnad stund för både sinnet och kroppen, den har en avstressande och lugnande inverkan på oss.
Tonerna och vibrationerna från klangskålarna, sprider sig genom kroppen och når djupt in i vårt undermedvetna, man hamnar i ett tillstånd mellan vakenhet och sömn. Det är oftast lätt att släppa taget och komma ner i djup avslappning med hjälp av klangskålarna, även om du inte är van att meditera.

Satyanandayoga

Satyananda är en holistisk form av klassisk yoga och passar alla, såväl nybörjare som mer van yogautövare.

Satyananda Yoga innebär praktiserande av:
• Asanas (Hatha yoga)
• Pranayama
• Shatkarmas
• Yoga Nidra (psykisk sömnmeditation / djup avslappning)
• Kriya Yoga, Kundalini Yoga, Mudras (gester), Bandhas
• Dhyan/meditation (från de gamla tantraskrifterna),
t.ex. Ajapa-Japa (meditation, andning med mantra), chakra shuddhi (chakra rening),
Yoga nidra (psykisk sömnmeditation), Trataka ("one pointedness

Kontakta oss:

Muy Santo Yoga & Meditation

Hamngatan 36

59 333 Västervik

Mobil: 076/4269391 ,076/1369391

Mail: muysantoyoga@gmail.com

Vilkor & Ångerrätt

Våra Yogalärarutbildningar

Yoga Alliance (extern länk)

Öppet tider: Varierande

Boka din klass

Faq